รายการสินค้า

RSS
 • CV-SF18
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SF18 1,800 วัตต์ ตัวแทนโดยตรง โทร. 02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% CVSF18 product icon
  2890.00 ฿
 • CV-SF20V
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SF20 2,000 วัตต์ ตัวแทนโดยตรง โทร. 02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% CVSF20V product icon
  4190.00 ฿
 • CV960F
  เครื่องดูดฝุ่น ระบบ เป่าลมได้ HITACHI ฮิตาชิ CV960F 2,100 วัตต์ 18ลิตร ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% product icon
  4990.00 ฿
 • CV945F
  เครื่องดูดฝุ่น ระบบ เป่าลมได้ HITACHI ฮิตาชิ CV945F 1,800 วัตต์ 18ลิตร ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% product icon
  3790.00 ฿
 • CV-940Y
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-940Y 1,600 วัตต์ ตัวแทนโดยตรง โทร. 02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% CV940Y product icon
  2690.00 ฿
 • CV950F
  เครื่องดูดฝุ่น ระบบ เป่าลมได้ HITACHI ฮิตาชิ CV950F 2,000 วัตต์ 18ลิตร ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% product icon
  4190.00 ฿
 • CV930F
  เครื่องดูดฝุ่น ระบบ เป่าลมได้ HITACHI ฮิตาชิ CV-930F 1,600 ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% CV930F product icon
  2490.00 ฿
 • CV-SF16
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SF16 1,600 วัตต์ ตัวแทนโดยตรง โทร. 02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% CVSF16 product icon
  2290.00 ฿
 • CV-SE230V
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SE230V 2,300W ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ถูกกว่าห้าง CVSE230V product icon
  6490.00 ฿
 • CV-975FC
  เครื่องดูดฝุ่น ระบบ เป่าลมได้ HITACHI ฮิตาชิ CV-975FC 2,200W ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% CV975FC product icon
  5990.00 ฿
 • PV-XD200
  เครื่องดูดฝุ่นแบบด้าม ไร้สาย Stick HITACHI ฮิตาชิ PV-XD200 ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) PVXD200 product icon
  0.00 ฿
 • PV-XE90
  เครื่องดูดฝุ่นแบบด้าม ไร้สาย Stick HITACHI ฮิตาชิ PV-XE90 (1,800 วัตต์) ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) product icon
  4790.00 ฿
 • CV-SA8200RJ
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SA8200RJ (1,400 วัตต์) Made in Japan ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) product icon
  0.00 ฿
 • CV-SA8100RJ
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SA8100 RJ (1,400 วัตต์) Made in Japan ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) product icon
  0.00 ฿
 • CV-SA8000RJ
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SA8000 RJ (1,400วัตต์) Made in Japan ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) product icon
  0.00 ฿
 • PV-XC500
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ PV-XC500 (21.6 โวลต์) Made in Japan ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) product icon
  0.00 ฿
 • CV-SU20V
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SU20V ( 2,000 วัตต์ ) สั่งซื้อกับตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% product icon
  0.00 ฿
 • CV-SU22V
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SU22V ( 2,200 วัตต์ ) สั่งซื้อกับตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0%
  0.00 ฿
 • CV-SU23V
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SU23V ( 2,300 วัตต์ ) สั่งซื้อกับตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% product icon
  10390.00 ฿
 • CV-SC22
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SC22 2,200 วัตต์ ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์)
  4750.00 ฿
 • CV-SE22V
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SE22V (2,200 วัตต์) ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ถูกกว่าห้าง
  4990.00 ฿
 • CV-SC23V
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-SC23V 2,300 วัตต์ สั่งซื้อกับตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) product icon
  0.00 ฿
 • CV-945Y
  เครื่องดูดฝุ่น ระบบ เป่าลมได้ HITACHI ฮิตาชิ CV-945Y 1,800 วัตต์ 18ลิตร ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% product icon
  0.00 ฿
 • CV-960Y
  เครื่องดูดฝุ่น ระบบ เป่าลมได้ HITACHI ฮิตาชิ CV-960Y 2,100 วัตต์ 21ลิตร ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% product icon
  0.00 ฿
 • CV-BU16
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-BU16 1,600 วัตต์ ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% product icon
  1450.00 ฿
 • CV-BM16
  เครื่องดูดฝุ่น HITACHI ฮิตาชิ CV-BM16 1,600 วัตต์ ตัวแทนโดยตรงโทร.02-4463881 081-8041255 บ.ยูเนี่ยนออดิโอ(ท่าน้ำนนท์) ผ่อน 0% product icon
  1790.00 ฿
  • 1